Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan : Taner Gözübüyük-ŞENOL OTO LASTİK VE YIKAMA(Bundan böyle “SATICI”

olarak anılacaktır)

Adres : 50.Yıl Cad. Tuvanc Sitesi Altı No:8 Yakutiye, Erzurum – Türkiye

Telefon:0553 001 65 01

E-posta Adresi : info@senolotolastik.com

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı : Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

Teslimat Adresi : Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

Telefon : Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

E-posta : Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin

satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli

ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince

bilgilendirilmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

Toplam Tutar(KDV Dahil): Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

Kargo Bedeli: Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

Ödeme Şekli: Sipariş esnasında otomatik sepetinizde gözükecektir.

5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa

sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı,

malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

6. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi

adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat

masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi

kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya

tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya

ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir

nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve

değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini

korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında

Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet

bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya

gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış

iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI

CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden

itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya

faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde

kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin

ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa

sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI

tarafından karşılanır.Siparişin iptali istenirse siparişin onaylandığı gün saat 12.00’a kadar 0553 001 65 01

numaralı müşteri temsilcisi aranarak sipariş iptal edilebilir.Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek

kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı

kullanılamaz.Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler

yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya

benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde

kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade

eder.İşbusözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici

Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin sonuçlanması

durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

11. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli

Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

12. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl

Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının

bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

13. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin

kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da

tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli

incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için

iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

14. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak

tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak

hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili

maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi

olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.